Les formes del plural dels adjectius (exercici d'enxaneta.info).

Escriu en plural els sintagmes següents:
Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Adjectius
Age: 13 - 14

Les formes del plural dels adjectius (exercici d'enxaneta.info).

Escriu en plural els sintagmes següents:

El meu amic anglès:

Un pic antic:

Una bona xica:

La clínica principal:

Una fàbrica groga:

El peix mallorquí:

Un nus mariner:

Un cas difícil:

Una platja salvatge:

Una aliança bonica: