LA SÍL·LABA TÒNICA

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Accentuació
Age: 8 - 15
Marca amb un tic les paraules segons correspongui:
* PARAULES AGUDES
* PARAULES PLANES
* PARAULES ESDRÚIXOLES: