EXERCICIS PER AL CONTROL UNITAT 1 i 2

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Accentuació
Age: 11 - 12

EXERCICIS PER AL CONTROL UNITAT 1 i 2

Escriu l'antònim de les següents paraules

Fer

Desfer

Xicotet

Banyat

Sec

Gran

Tranquil

Oscur

Obert

Nerviós

Clar

Tancat

Troba els substantius femenins

Lletres, dent, festa, suor, obra

K
R
F
O
P
T
P
G
V
L
S
E
G
M
R
L
A
W
A
V
S
M
T
O
L
P
M
F
S
T
F
T
L
E
Y
M
S
D
A
O
I
Y
T
C
M
P
U
F
L
E
D
R
R
Y
L
A
O
T
K
E
E
P
M
C
O
B
R
A
N
S
I
M
H
R
A
S
D
T
H
I
N

Troba el nombre canviat dels següents substantius:

cabell, ordinador, alegria, carrer, lleó

D
R
J
S
G
W
O
J
O
H
L
W
F
B
B
P
R
M
R
T
T
U
C
M
E
O
C
L
D
A
N
B
W
G
Y
G
A
L
I
C
O
O
R
N
N
A
R
E
N
A
H
D
I
R
R
S
R
Ó
A
B
F
C
O
B
C
W
E
K
D
E
N
L
G
V
R
O
R
E
O
L
H
G
A
S
L
A
S
T
R
L
A
L
E
G
R
I
E
S
S
S

Indica quines particions de paraules són correctes

gu-anyar

clas-se

sub-sól

prehis-tòric

metge-ssa

lle-ó

És "Maria" diftong o hiat?

És "boira" diftong o hiat?

És la "üe" de "qüestió" diftong o hiat?

És "poema" diftong o hiat?