DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

Assenyala els objectes que comencen per la vocal "u"
Language: Catalan
Subject: Educació Infantil > Consciència fonològica
Age: 3 - 6
Tags: #discriminació auditiva, #conciencia fonológica, #lletra u, #educacion infantil
Assenyala els objectes que comencen per la vocal u