L'ús de l'aigua

El planeta Terra està format per tres quartes parts d'aigua. L'aigua que bevem és dolça i ha de ser potable, és a dir, no pot tenir microbis ni substàncies perjudicials per la nostra salut.
Language: Catalan
Subject: Ciències Naturals > Matèria i energia
Age: 8 - 10

L'ús de l'aigua

El planeta Terra està format per tres quartes parts d'aigua. L'aigua que bevem és dolça i ha de ser potable, és a dir, no pot tenir microbis ni substàncies perjudicials per la nostra salut.

D'on ve l'aigua que surt de l'aixeta?

A on va a parar l'aigua que surt per l'aigüera?