Основни групи организми

Language: Bulgarian
Subject: Наука > Човек и природа
Age: 9 - 10

Основни групи организми

Кои от следните твърдения са верни за групата на гъбите?

Реагират на дразнения

Помагат за разлагане на храната

Прикрепват се към други организми

Произвеждат сами храната си (фотосинтеза)

Към тях принадлежат мухълът и плесента

Размножават се с корен

Хранят се несамостойно

Кои от следните твърдения са верни за царството на растенията?

Растат през целия си живот

Имат не самостойно хранене

Фотосинтезират

Размножават се чрез спори

Могат да се придвижват от едно място на друго

Реагират на дразнения

Имат зелената багра - хлорофил

Кои от следните твърдения са верни за групата на животните?

Извършват разнообразни движения

Произвеждат сами храната си

Размножават се със спори

Могат да бъдат всеядни, растителноядни или хищни.

Никой представител на групата не притежава способност да лети

Могат да снасят яйца

Могат да бъдат живораждащи

Свържете правилно частите на изреченията!

самостойно хранене при растенията.

Фотосинтезата е

хранят самостойно, а приемат хранителни вещества, като първо преработват храната.

Плесента и мухълът са

да се придвижат от едно място на друго.

Растенията

хранят самостойно, а директно приемат хранителни вещества от мъртви или живи организми.

Животните не се

реагират при дразнене от светлина.

Гъбите не се

не реагират на дразнения и не могат да се придвижат от едно място на друго.

Животните могат

представители на групата на гъбите.

Гъбите

По какъв начин се размножават птиците?

Кой процес е показан на следното видео?

Внимавайте и изберете само това, което виждате, не което предполагате!

Нарисувайте представител на групата на животните, който може да лети.

Напишете верния отговор: Кои са групите живи организми спрямо храненето и движението?

Коя група живи организми отговаря на следното описание:
Хранят се не самостойно, размножават се чрез спори, растат до края на живота си, не реагират на дразнения.

Получаваме кислород, който дишаме, от: