Опазване на природата в България

Language: Bulgarian
Subject: Наука > Биология
Age: 9 - 10

Опазване на природата в България

Свържете следните защитени растения и животни с техните наименования

Еделвайс

Скален орел

Байкушева мура

къдроглав пеликан

жълта водна роза

Изберете по какви начини можем да защитаваме природата в България

поставяне на пречиствателни филтри

целогодишен лов

изсичане на гори

засаждане на гори

късане на застрашени растения за подарък

създаване на резервати

пипане, гонене на застрашени животни, за да ги погалиш

изхвърляне на отпадъците само в кошче

Как се казва животното на снимката и в кой резерват се среща?

Как се нарича застрашеното животно на снимката и в кой резерват се намира?

Свържете начините за опазване на ресурсите на България с изображението, отговарящо на тях!

Засаждане на дървета

Създаване на пречиствателни централи

Поставяне на пречиствателни филтри на комини

Използване на транспорт, който намалява вредните газове

Изпозлване на естествени торове