многоцифрени числа

многоцифрени числа
Language: Bulgarian
Subject: Математика > Събиране
Age: 10 - 11

Попълни пропуснатите числа.

17 дес. =

стот. +

дес.

16 стот. =

хил. +

стот.

10 стохил. =

млн. +

стохил.

Пресметни, за да си направиш коледна елха от числа.

1862 + 503 =

9425 + 5135 =

56 281 + 27 434 =

387 105 + 41 534 =

Подреди, така че да е вярно.

Намери сборовете, за да украсиш елхата.

6852

35 910

2068

+

+

+

3856

6234

25 675

279 634 213

284 530

+

+

57 214

183 053 251

462 687 464

341 744

61 585

13 086

5924

Пресметни и открий думата.

1845 + 264 =

1845 + 1264 =

26 740 + 4520 =

26 740 + 14 520 =

356 004 + 178 100 =

586 105 + 217 540 =

31 260

41 260

803 645

Л

Е

А

534 104

2109

3109

Д

К

О