Математика IV клас - Задача 1

Language: Bulgarian
Subject: Математика > Изваждане
Age: 10 - 11

Да разпределим бонбоните в коледните чорапчета

А)

Б)

_2634

   132

1 дес. + 2 ед. = ? ед.

_8325

6143

_34 156

1 хил. + 0 стот. = ? стот.

   3 102

_768 148

  35 206

1 млн. + 3 стохил. = ? стохил.

Пресметни разликите, направи проверка със събиране и открий думата.

_53 182

6 047

_ 64 908

27 250

_207 530

143 820

_915 720

40 316

_3 084 162

1 730 201

1 353 961

63 710

37 658

875 404

6 047

Н

С

Е

Е

П