Четене с разбиране - 2. клас

Базова и функционална грамотност.
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 8 - 8

Колко думи има в изречението? Запиши с число!

Дамян и Красимир играят ли в парка до късно вечер?

Провери отново всички отговори и тогава завърши!

Изготвил СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА