Чета и разбирам. Текст с картинки

Развитие на речта, базова грамотност
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 6 - 8