Чета и разбирам. Езикови задачи - 1.клас

Упражнение- в-във, с-със, текст, изречение
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 7 - 8