Тесни и широки гласни звукове - 2. клас

Мога да откривам широки и тесни гласни.
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 8 - 8
изработил Силвия Николаева