Събиране с преминаване

упражнение
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 6 - 8