Подреждане на изречения в текст - 1.клас

Упражнение
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 6 - 8