Образуване на изречения - 1. клас

образуване на изречение, упражнение
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 6 - 7