Математика - 2. клас

Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване.
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 8 - 8