Математика - 1.клас

Събиране и изваждане до 20 без преминаване на десетицата
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 6 - 7