Математика - 1.клас

алгоритъм - от събиране към изваждане
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 6 - 7