Графичен редактор Paint - 5

Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 11 - 12
Графичен редактор Paint - 5
1. Програмата Paint се използва за:
пресмятане на изрази
създаване на презентации
създаване и обработка на графични изображения
текстообработка
2. Цветовата палитра RGB използва за основни цветове:
червен, бял и черен
червен, зелен и син
зелен и бял червен
син зелен и черен
3. Кой от показаните бутони се използва за запълване с цвят?
1
2
3
4
4. Коя е иконата на програма Paint.
1
2
3
4
5. Кой от посочените бутони се използва за добавяне на текст към изображението?
1
2
3
4
6. За отваряне на нов файл в програма Paint се избира:
от меню File команда New
от меню File команда Save As
от меню File команда Exit
от меню File команда Open
7. За съхраняване на изображение се избира:
от меню File команда New
от меню File команда Save As
от меню File команда Exit
от меню File команда Open
8. Маркиране на част от изображението се извършва с инструмента:
Eraser
Select
Text
Rounded Rectangle
9. Завъртане на маркирана част от изображение се извършва с:
Color
Brushes
Resize
Rotate
10. За отваряне на съществуващ файл в програма Paint се избира с командата:
New
Exit
Open
Save As
11. С инструмента пипета се:
взима цвят от картината
оцветява фона на картината
оцветява картината
рисува върху картината
12. Кой файлов формат е графичен:
.docx
.xlsx
.pdf
.bmp
13. Пиксел е:
градивна част на векторното изображение
градивна част на растерното изображение
градивна част на чернобялото изображение
градивна част на цветното изображение
14. Видовете графични изображения са:
Векторни и цветни
Цветни и Чернобели
Растерни и векторни
Растерни и цветни
15. Компютърната графика се занимава с:
начините на създаване и обработката на графични изображения
начините на създаване и обработката на цветовете
начините на създаване и обработката на файловете
начините на създаване и обработката на документи