Графичен редактор Paint - 5

Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 11 - 12

Графичен редактор Paint - 5

1. Програмата Paint се използва за:

пресмятане на изрази

създаване на презентации

създаване и обработка на графични изображения

текстообработка

2. Цветовата палитра RGB използва за основни цветове:

червен, бял и черен

червен, зелен и син

зелен и бял червен

син зелен и черен

3. Кой от показаните бутони се използва за запълване с цвят?

1

2

3

4

4. Коя е иконата на програма Paint.

1

2

3

4

5. Кой от посочените бутони се използва за добавяне на текст към изображението?

1

2

3

4

6. За отваряне на нов файл в програма Paint се избира:

от меню File команда New

от меню File команда Save As

от меню File команда Exit

от меню File команда Open

7. За съхраняване на изображение се избира:

от меню File команда New

от меню File команда Save As

от меню File команда Exit

от меню File команда Open

8. Маркиране на част от изображението се извършва с инструмента:

Eraser

Select

Text

Rounded Rectangle

9. Завъртане на маркирана част от изображение се извършва с:

Color

Brushes

Resize

Rotate

10. За отваряне на съществуващ файл в програма Paint се избира с командата:

New

Exit

Open

Save As

11. С инструмента пипета се:

взима цвят от картината

оцветява фона на картината

оцветява картината

рисува върху картината

12. Кой файлов формат е графичен:

.docx

.xlsx

.pdf

.bmp

13. Пиксел е:

градивна част на векторното изображение

градивна част на растерното изображение

градивна част на чернобялото изображение

градивна част на цветното изображение

14. Видовете графични изображения са:

Векторни и цветни

Цветни и Чернобели

Растерни и векторни

Растерни и цветни

15. Компютърната графика се занимава с:

начините на създаване и обработката на графични изображения

начините на създаване и обработката на цветовете

начините на създаване и обработката на файловете

начините на създаване и обработката на документи