Буква А interactive

Допишете думите с липсващите букви и свържете думите с картинките/обектите, които назовават
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 6 - 7