Математика-III клас

Language: Bulgarian
Subject: Български език > Граматика
Age: 9 - 10

Да сглобим картата за съкровището

Да разпределим длъжностите между екипажа

Навигатор
760-6.10=

Готвач
(540-500):8=

Боцман
140-8.5=

Бъчвар
(700+90)-290=

Артилерист
(840-800):5=

Мастър Гънмен
(440+300)-700=

Капитан
(450-20)+300=

Интендант
(280-70)+500=

Доктор
(320+60)-60=