Hobbies and favorite activities

Language: Bulgarian
Subject: Английски език > Писане
Age: 7 - 8

Hobbies and favorite activities

Кое хоби е показано на снимката?
Which hobby is shown in the picture?

Кое хоби е показано на снимката?
Which hobby is shown in the picture?

Кое хоби е показано на снимката?
Which hobby is shown in the picture?

Допиши изречението спрямо снимката: My hobby is

Допиши изречението спрямо снимката:
My favorite activity is

Допиши изречението спрямо снимката:
My hobby is

Изберете само хобитата, които са свързани със спорт.

Running

Dancing

Cooking

Reading

Jogging

Swimming

Listening to music

Baking

Fitness

Shopping

Свържете снимката с отговарящата дума.

Baking

Writing

Drawing

Dancing

Singing

Намерете скритите хобита!

R
D
A
L
Y
V
L
K
H
R
E
J
D
R
U
N
N
I
N
G
A
B
A
K
I
N
G
O
J
O
D
I
H
I
K
I
N
G
M
A
I
D
A
N
C
I
N
G
U
W
N
Y
V
C
O
O
K
I
N
G
G
S
I
N
G
I
N
G
E
J
T
O
R
R
E
A
D
I
N
G
T
J
G
N
H
E
H
L
G
N
V
W
A
L
J
H
U
A
A
G