ใบงานวันพฤหัสบดี วิชาภาษาจีน อ.1,2,3

ชื่อ(名字)
ชั้น(年级)
ให้นักเรียนคัดตัวอักษรตามรอยประและระบายสีภาพให้สวยงาม
Start drawing!