ใบงานวันพฤหัสบดี วิชาภาษาจีน อ.1,2,3

Language: Chinese
Subject: 漢語 > 写作
Age: 4 - 6
ชื่อ(名字)
ชั้น(年级)
ให้นักเรียนคัดตัวอักษรตามรอยประและระบายสีภาพให้สวยงาม
Start drawing!