PHIEU BAI TAP TUAN 5

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > So sánh
Age: 6 - 7
Câu 5: Em hãy quay video giới thiệu về bản thân và các thành viên trong gia đình sau đó gửi file về cho cô nhé.
(Quan sát màu sắc của các đồ vật)