Toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 9 - 10