Toán 1 - Tìm số dựa vào dữ kiện cho trước

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 6 - 7