Toán 1 - Dùng mô hình để cộng các số trong phạm vi 100

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 6 - 7