Giải bài toán có văn (tự chọn)

Lớp 1 - Giải bài toán có lời văn. Yêu cầu: Nghe kĩ để phát hiện thông tin cần của bài toán.
Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 6 - 7