Giải bài toán có văn

Giải bài toán có lời văn bằng cách sử dụng phép cộng, trừ.
Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 6 - 7