Ôn tập tiết 1

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 6 - 7