Toán 1-Tìm phần còn thiếu của phép cộng-BVN

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép trừ
Age: 6 - 7