Phép trừ các số trong phạm vi 1,000

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép trừ
School grade: Vietnam Vietnam