Bài 4 trang 83

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép nhân
Age: 8 - 9