Học Toán + và -

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép cộng
School grade: Vietnam Vietnam
Age: 5 - 6
em hãy vẽ cái cân đo
Start drawing!
em hãy giải các phép tính sau
1 hình vuông bằng 11 + 20 thì 1 hình vuông bằng bao nhiêu
1 hình vuông bằng 50 + 50 thì 1 hình vuông bằng bao nhiêu
1 hình vuông bằng 50 + 50 + 11 thì 1 hình vuông bằng bao nhiêu