Ôn tập Toán

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép cộng
School grade: Vietnam Vietnam
tên :
lớp :
v ( tích
) vào câu trả lời đúng :
100 + 100 = mấy
100
200
199
1 con gà có 2 cái chân thế 3 con gà có bao nhiêu cái chân
7
6
8
vẽ ( hãy vẽ hình ảnh )
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!