W17_47_Bề mặt phẳng của hình khối

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Hình học
Age: 6 - 7