Toán góc + cạnh + góc vuông ...

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Hình học
Age: 7 - 8
hãy đọc và vẽ 3 rồi nói xem hình đó có bao nhiêu cạch , góc vuông , góc và đỉnh
hình ngũ giác
hình tam giác
hình vuông
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
hình này có ____________ góc và nó có __ góc vuông
hình này có ____________ góc và nó có __ góc vuông
hình này có ____________ góc và nó có __ góc vuông
Bạn Minh có 1 hình bức ảnh hình vuông siêu to khổng lồ trên gác nhưng bạn đang ở nhà đất nên trên gác đang là hình tam giác { cả phòng là hình tam giác } bạn ấy đang muốn để hình đấy ở trên gác thì bạn ấy cần tìm ra 2 hình tam giác và hình vuông có bao nhiêu góc vuông em hãy vẽ các hình và vẽ các góc vuông trên các hình nhé
Start drawing!
Start drawing!