Đối xứng trong thực tiễn

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Hình học
Age: 11 - 11
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!