Tìm số trung bình cộng

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 9 - 10