Số đại diện

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 12 - 13
g) Mốt của dấu hiệu là