Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đơn vị đo
Age: 8 - 9
Tags: toán 3
dm
dam
mm
m
mm