Bài tập chính tả T3 trang 7

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Từ ngữ
Age: 8 - 9