Viết thư kể cho bạn nghe về cảnh đẹp mà mình yêu thích

Cậu hãy viết 1 bài văn tả cảnh đẹp mà cậu yêu thích cho bạn nghe nhé.
Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Tập làm văn
School grade: Vietnam Vietnam
Họ và tên:
Lớp:
Hãy viết một bức thư để kể cho bạn nghe về cảnh đẹp mà mình yêu thích.