Grade 3 homework week 10 theme 3 lessons 45

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Grammar
School grade: Vietnam Vietnam
Em hãy gõ lại từ vào hình cho thích hợp