Bài tập cuối tuần cuối học kì 1 (Copied)

Language: Vietnamese
Subject: Khoa học > Tự nhiên
Age: 6 - 7
Bài tập cuối tuần
NAME:
Con hãy vẽ con vật yêu thích của con sống ở đâu(con vẽ vào đây)
Start drawing!
2,ghi câu trả lời vào đây
Con có thích con vật đó không?
Con vật đó có đáng yêu không?