ใบงาน 1 written answer

Language: Thai
Subject: แฟชั่นและสิ่งทอ > คำศัพท์
Age: 18 - 25