ก 4.2 เรียนรู้เครื่องมือช่างพื้นฐาน

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > Design and technology
Age: 12 - 13