ใบงาน: รู้จักกับ Creative Commons

คำแนะนำ ให้นักเรียนตอบคำถามแต่ละข้อเกี่ยวกับ Creative Commons โดยใช้ความรู้และความเข้าใจของตนเอง
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 17 - 18

ใบงาน: รู้จักกับ Creative Commons

คำแนะนำ
ให้นักเรียนตอบคำถามแต่ละข้อเกี่ยวกับ Creative Commons โดยใช้ความรู้และความเข้าใจของตนเอง

Creative Commons คืออะไร?

สัญญาอนุญาตของ Creative Commons มีกี่ประเภท?

ประโยชน์ของการใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons คืออะไร?

ตัวอย่างงานที่สามารถใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons ได้มีอะไรบ้าง?

ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาอนุญาต Creative Commons และลิขสิทธิ์แบบทั่วไปคืออะไร?

ทำไมผู้สร้างสรรค์งานบางคนถึงเลือกใช้ Creative Commons แทนการใช้ลิขสิทธิ์แบบทั่วไป?

ถ้าคุณต้องการใช้ภาพถ่ายที่มีสัญญาอนุญาต Creative Commons คุณต้องทำอย่างไรบ้าง?

คุณคิดว่าการมีสัญญาอนุญาต Creative Commons ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างไร?

สามารถนำสัญญาอนุญาต Creative Commons ไปใช้กับงานที่เป็นการค้าหรือไม่?

คุณคิดว่า Creative Commons จะมีบทบาทอย่างไรในอนาคต?

ใบงาน: รู้จักกับสัญญาอนุญาต Creative Commons

ให้นักเรียนโยงเส้นระหว่างตัวย่อของสัญญาอนุญาต Creative Commons กับความหมายที่ถูกต้อง

ให้เครดิตผู้สร้างและต้องใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันเมื่อดัดแปลงงาน

BY

NC

ต้องให้เครดิตผู้สร้าง

ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า

ND

SA

สละสิทธิ์ทั้งหมด

ให้เครดิตผู้สร้าง ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า และไม่อนุญาตให้ดัดแปลงงาน

CC0

BY-SA

ม่อนุญาตให้ดัดแปลงงาน

ต้องใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันเมื่อดัดแปลงงาน

BY-NC-ND