(5/11) ข้อสอบกลางภาควิทยาการคำนวณ

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 16 - 17